Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 

Bel Even Bollenstreek (BEB) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van BEB, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan BEB verstrekt. BEB kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

– Uw voor- en achternaam – 

– Uw telefoonnummer –

– Uw woonplaats –

– Uw e-mailadres – 

WAAROM BEB GEGEVENS NODIG HEEFT 

Het belangrijkste is dat BEB uw telefoonnummer deelt met degene aan wie u wordt gekoppeld. BEB verwerkt uw persoonsgegevens daarnaast om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u per e-mail te kunnen benaderen.

HOE LANG BEB GEGEVENS BEWAART 

BEB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, of zolang als u daar toestemming voor geeft.

DELEN MET ANDEREN 

BEB verstrekt uw persoonsgegevens niet aan anderen, anders dan voor de dienstverlening noodzakelijk is. Dat betekent dat we alleen uw telefoonnummer delen met degene aan wie u wordt gekoppeld. BEB zal uw persoonsgegevens niet aan anderen verstrekken. Noch gratis, noch tegen betaling.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar BEB. BEB zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. BEB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BEB maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met BEB via BelEvenBollenstreek@gmail.com of via +31 (0)6 43 54 14 94. BEB is een website van Rosanne Broekhuizen en Robin van Maris.